• Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 9: Chuẩn IEC 61131-3

  Chương mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu chung về IEC 61131, tiến trình chuẩn hóa IEC 61131, mô hình phần mềm, biến và kiểu dữ liệu, tổ chức chương trình, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p ntt 18/11/2019 8 0

 • Xử lý ảnh - Chương 2: Ảnh số hóa

  Xử lý ảnh - Chương 2: Ảnh số hóa

  Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến các phần tử của bộ số hoá ảnh, một vài hiện tượng vật lý thường dùng trong quá trình xử lý và chúng ta sẽ xem xét vài sự thực hiện số hoá. Mục đích là để mở rộng hiểu biết về các khả năng và hạn chế của các cách tiếp cận khác nhau đối với sự số hoá ảnh, sự nhạy cảm với nhiễu và sự...

   22 p ntt 28/10/2019 17 0

 • Xử lý ảnh - Chương 4: Phần mềm xử lý ảnh

  Xử lý ảnh - Chương 4: Phần mềm xử lý ảnh

  Trong chương này, chúng ta sẽ nói về sự tổ chức của những chương trình máy tính thực hiện các phép toán. Đặc biệt, chúng ta sẽ xem xét phần mềm được thiết kế, phát triển và đưa ra cho người sử dụng như thế nào. Kiến thức về quá trình này có ích đối với các nhà phát triển và cũng như người sử dụng. Đối với các nhà phát triển, nó có...

   12 p ntt 28/10/2019 17 0

 • Xử lý ảnh - Chương 5: Lược đồ mức xám

  Xử lý ảnh - Chương 5: Lược đồ mức xám

  Chương này trình bày về lược đồ mức xám. Một trong những công cụ đơn giản và hữu ích nhất cho xử lý ảnh số là lược đồ mức xám. Hàm này tóm tắt nội dung mức xám của một ảnh. Trong khi lược đồ mức xám của một ảnh bất kỳ chứa một lượng thông tin đáng kể, thì dĩ nhiên các loại ảnh cũng hoàn toàn được xác định rõ bởi các lược...

   9 p ntt 28/10/2019 17 0

 • Xử lý ảnh - Chương 6: Các phép toán trên điểm

  Xử lý ảnh - Chương 6: Các phép toán trên điểm

  Phép toán trên điểm tạo thành một lớp các kỹ thuật xử lý ảnh đơn giản nhưng quan trọng. Chúng cho phép người sử dụng thay đổi cách điền dữ liệu ảnh vào phạm vi mức xám có sẵn. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến công việc hiện thị ảnh. Chương này sẽ trình bày một số kiến thức liên quan đến các phép toán trên điểm, mời các bạn cùng...

   15 p ntt 28/10/2019 15 0

 • Xử lý ảnh - Chương 7: Các phép toán đại số

  Xử lý ảnh - Chương 7: Các phép toán đại số

  Các phép toán đại số là các phép toán tạo ra ảnh đầu ra bằng cách lấy tổng, hiệu, tích hay thương từng điểm ảnh của hai ảnh đầu vào. trong trường hợp tổng và tích, đầu vào có thể nhiều hơn hai ảnh. Nói chung, một trong các ảnh vào là hằng số. Tuy nhiên, cộng, trừ, nhân, chia với hằng số có thể xem như phép toán tuyến tính trên điểm, như...

   11 p ntt 28/10/2019 21 0

 • Xử lý ảnh - Chương 8: Các phép toán hình học

  Xử lý ảnh - Chương 8: Các phép toán hình học

  Các phép toán hình học làm thay đổi mối quan hệ không gian giữa các đối tượng trong ảnh. Những phép toán như thế có thể được xem như di chuyển các vật khắp nơi trong ảnh. Chương này sẽ trình bày chi tiết một số phép toán hình học trong xử lý ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ntt 28/10/2019 16 0

 • Xử lý ảnh - Chương 9: Lý thuyết hệ thống tuyến tính

  Xử lý ảnh - Chương 9: Lý thuyết hệ thống tuyến tính

  Trong các chương trước, chúng ta đã nghiên cứu một vài tác dụng của các phép toán xử lý ảnh nào đó trên các ảnh. Những kết quả này có thể được giải thích bằng các phép toán đơn giản. Vì thế, chúng ta không đề cập đến các kết quả lấy mẫu, độ phân giải không gian hay các phép toán phổ biến được nói đến như tăng cường ảnh (image...

   23 p ntt 28/10/2019 20 0

 • Xử lý ảnh - Chương 10: Biến đổi fourier

  Xử lý ảnh - Chương 10: Biến đổi fourier

  Chương này trình bày các tính chất của biến đổi Fourier sử dụng các hàm một chiều cho các ký hiệu đơn giản. Sau đó, tổng quát hoá các kết quả cho trường hợp hai chiều, đồng thời chương này cũng xem xét các hàm một chiều như các ví dụ đơn giản và sau đó khai triển cho các hàm không gian hai biến như các ví dụ xử lý ảnh. Mời các bạn cùng tham...

   30 p ntt 28/10/2019 17 0

 • Xử lý ảnh - Chương 11: Thiết kế bộ lọc

  Xử lý ảnh - Chương 11: Thiết kế bộ lọc

  Trong chương chương 9 và 10, chúng ta đã đặt nền móng cho việc phân tích và thiết kế các phép toán lọc tuyến tính. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập đến kỹ thuật đối với việc thiết kế các bộ lọc để thực hiện các mục đích đặc thù. Để trình bày sự hiểu biết rõ bên trong quá trình, đầu tiên chúng ta nghiên cứu hoạt động của một vài...

   38 p ntt 28/10/2019 16 0

 • Xử lý ảnh - Chương 12: Xử lý dữ liệu lấy mẫu

  Xử lý ảnh - Chương 12: Xử lý dữ liệu lấy mẫu

  Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến xử lý ảnh số mà không đặc biệt chú ý đến các ảnh hưởng của việc lấy mẫu. Chúng ta đã giả thiết rằng, được thực hiện một cách hoàn chỉnh, việc lấy mẫu sẽ không làm mất hiệu lực các kết quả thu được từ việc phân tích các hàm liên tục. Nhưng lấy mẫu vốn thuộc xử lý số. Cho nên,...

   24 p ntt 28/10/2019 18 0

 • Xử lý ảnh - Chương 13: Biến đổi ảnh rời rạc

  Xử lý ảnh - Chương 13: Biến đổi ảnh rời rạc

  Biến đổi Fourier rời rạc (DFT), đã giới thiệu trong chương 10, là một trong những phép biến đổi tuyến tính rời rạc hữu ích trong xử lý ảnh số. Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề tổng quát hơn, trình bày một vài biến đổi khác và một vài tính chất cũng như các ứng dụng của chúng.

   17 p ntt 28/10/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số