• Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng chương 4 trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Nội dung bài giảng này giới thiệu cơ bản về môn học "Phát triển phần mềm nguồn mở". Môn học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức về phần mềm nguồn mở và những ưu điểm của nó; phát triển ứng dụng PHP hướng đối tượng, mô hình MVC; Framework Laravel: sử dụng, khai thác và triển khai;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài này tập trung giới thiệu về phần mềm nguồn mở. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Sở hữu phần mềm, giấy phép sử dụng phần mềm, tiêu chí phân loại phần mềm, phần mềm thương mại, phần mềm miễn phí/trả một phần, phần mềm mã nguồn mở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 4 trình bày về lập trình hướng đối tượng "object oriented programming". Nội dung chính trong chương này gồm có: Class, visibility, properties & methods, Getter & getter, create objects, constructor, destructor, inheritance, abstract class, interfaces, autoloading classes, anonymous functions, closures, namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình MVC trong PHP. Nội dung trình bày gồm có: Mô hình MVC, ưu và nhược điểm của mô hình MVC, phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

  Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung về Laravel, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p ntt 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 7 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 7 - Nguyễn Hữu Thể

  Blade là templating engine đơn giản nhưng rất tuyệt vợi cung cấp bởi Laravel. Không như những templating engine của PHP, Blade không cấm bạn sử dụng code PHP thuần ở trong view. Bài giảng này sẽ hướng dẫn người học sử dụng route, views, blade templates trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p ntt 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 8 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 8 - Nguyễn Hữu Thể

  Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần (Model, View, Controller) và trong Laravel framework cũng chia làm 3 phần như vậy. Ở các bài giảng trước đã giới thiệu với các bạn về view trong Laravel, ở phần này sẽ giới thiệu với các bạn về controllers, request, response, session trong Laravel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p ntt 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 9 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 9 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng trình bày những nội dung chính sau: Controllers, action controllers, HTTP requests, dependency injection & route parameters, đường dẫn request & phương thức, nhận request URL, nhận phương thức request, lấy giá trị một input, lấy giá trị JSON input,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ntt 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 10 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 10 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng này giới thiệu một số tính năng khác của lavarel là database, migrations & seeding, trong đó có một tính năng rất quan trọng đó là migration. Với migration chúng ta có thể tương tác với cấu trúc của database một cách dễ dàng nhưng tạo bảng, xoá bảng, thêm cột, xoá cột, sửa tên cột, thay đổi kiểu dữ liệu…bằng các định nghĩa các file migration...

   51 p ntt 30/09/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số