• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương – Đồng dư, quan hệ thứ tự - Biểu đồ Hass. Cuối mỗi phần đều có phần bài tập đề người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   43 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Lý thuyết đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đồ thị, các loại đồ thị, bậc của đồ thị, biểu diễn đồ thị, tính liên thông trong đồ thị, chu trình Euler – Hamilton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các dạng dữ liệu, các phép tính, một số hàm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   9 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   11 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, phân tích hồi quy, ứng dụng excel trong dự báo kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   7 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán các đại lượng thống kê mô tả, phân tích phương sai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   5 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả bài toán kinh tế, quy trình giải bài toán, giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   3 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu môn học

  Bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   1 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Cuốn sách giới thiệu các kỹ thuật tinh chỉnh khác như xén ảnh, tạo bóng đổ, kéo giãn ảnh, điều chỉnh màu, tinh chỉnh các ảnh để đưa lên Web và xây dựng Website thật lôi cuốn và ấn tượng về mặt hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p ntt 25/08/2020 12 1

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 1

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 1

  "100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10” hướng dẫn nhiều thủ thuật hay căn bản nhằm mục đích giúp bạn nắm vững các cách xử lý ảnh nhanh chóng và chuyên nghiệp trong Photoshop 10. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 3 cuốn sách.

   123 p ntt 25/08/2020 9 1

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 2

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 2

  Sách được bố cục thành 6 bài học đơn giản và dễ hiểu với những ý thuật chắc chắn bạn đọc sẽ thấy thích thú khi làm việc với chương trình xử lý ảnh Photoshop 10, bao gồm hoà trộn các ảnh, tô màu, tạo các mẫu kết cấu cạch, gỗ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   135 p ntt 25/08/2020 11 1

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế nút, phương pháp dòng vòng, khái niệm về graph Kirchhoff, các định lý về lập phương trình Kirchhoff, ma trận cấu trúc A, B, lập phương trình bằng ma trận cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo

   32 p ntt 24/08/2020 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số