• Xử lý ảnh - Chương 15: Quang học và phân tích hệ thống

  Xử lý ảnh - Chương 15: Quang học và phân tích hệ thống

  Ở các chương trước, chúng ta đã trình bày bộ các công cụ cho phép ta phân tích các thành phần thường dùng trong biểu diễn ảnh số. Bây giờ chúng ta ứng dụng những công cụ này để phát triển những đặc tính của các hệ thống xử lý ảnh số. Hai trường hợp thường nảy sinh, đòi hỏi một phương pháp khả thi đối với phân tích hệ thống. Mời các...

   30 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Xử lý ảnh - Chương 16: Khôi phục ảnh

  Xử lý ảnh - Chương 16: Khôi phục ảnh

  Tiêu chí cho việc khôi phục ảnh là mang lại một ảnh tương đối giống ảnh ban đầu khi ảnh số thu được bị suy giảm. Mỗi phần tử trong chuỗi thu nhận ảnh (thấu kính, film, bộ số hoá,...) đều có thể tạo ra suy giảm. Khôi phục từng phần ảnh bị mất chất lượng có thể thoả mãn một khía cạnh thẩm mỹ nào đó, tuỳ thuộc vào từng ứng dụng...

   38 p ntt 28/10/2019 4 0

 • Xử lý ảnh - Chương 18: Nhận dạng mẫu: Phân đoạn ảnh

  Xử lý ảnh - Chương 18: Nhận dạng mẫu: Phân đoạn ảnh

  Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra một vài hướng phân tích nội dung của một ảnh. Nghĩa là chúng ta cố gắng tìm ra những gì có trong ảnh. Chúng ta sẽ xem xét hai cách tiếp cận, nhận dạng mẫu thống kê và mạng nơ ron, mỗi một phương pháp đều có thể áp dụng vào ảnh số. Các cuốn sách đã viết nhiều về cả hai phương pháp này, giúp độc giả...

   30 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Xử lý ảnh - Chương 19: Nhận dạng mẫu: Kích thước đối tượng

  Xử lý ảnh - Chương 19: Nhận dạng mẫu: Kích thước đối tượng

  Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu và đã đề cập đến sự tách và trích các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ ra những vấn đề về đo lường các đối tượng, để có thể nhận biết chúng thông qua các số đo của chúng. Vấn đề này đã tốn rất nhiều giấy mực và ở đây chúng ta chỉ có...

   21 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Xử lý ảnh - Chương 20: Nhận dạng mẫu: Phân lớp và đánh giá

  Xử lý ảnh - Chương 20: Nhận dạng mẫu: Phân lớp và đánh giá

  Trong chương 18, chúng ta đã giới thiệu về nhận dạng mẫu thống kê và đã đề cập đến việc tách và trích chọn các đối tượng từ một cảnh phức tạp. Chương 19 đã chỉ ra các phương pháp xác định những đặc điểm của các đối tượng đó. Trong chương này, chúng ta tiếp cận bài toán nhận biết các đối tượng bằng cách phân lớp chúng thành...

   30 p ntt 28/10/2019 2 0

 • Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

  Xử lý ảnh - Chương 21: Xử lý ảnh màu và ảnh đa phổ

  Trong chương trước, chúng ta đã đề cập tới các ảnh số hai chiều. Các ảnh như vậy có thể được coi như có mức xám là hàm hai biến không gian. Một sự tổng quát hoá dễ hiểu lên ba chiều sẽ cho chúng ta các ảnh có mức xám là một hàm hai biến không gian và một biến phổ. Chúng được gọi là các ảnh đa phổ. Khi việc lấy mẫu phổ bị giới hạn...

   14 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Xử lý ảnh - Chương 22: Xử lý ảnh ba chiều

  Xử lý ảnh - Chương 22: Xử lý ảnh ba chiều

  Trong các chương trước, chúng ta đã đề cập đến ảnh số hai chiều. Các ảnh đó có thể coi là có các mức xám là hàm hai biến không gian. Sự tổng quát hoá dễ hiểu nhất lên ba chiều phải được thực hiện với các ảnh có các mức xám là hàm ba biến không gian. Chúng ta gọi những ảnh này là ảnh ba chiều không gian. Trong chương này, chúng ta sẽ đưa ra...

   33 p ntt 28/10/2019 2 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 1 trình bày các khái niệm cơ bản về đồ thị như: Đồ thị trong thực tế, các loại đồ thị, bậc của đỉnh, đồ thị con, đồ thị đẳng cấu, đường đi và chu trình, tính liên thông, một số loại đồ thị đặc biệt, tô màu đồ thị.

   275 p ntt 30/09/2019 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 4 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 4 trình bày về bài toán cây khung nhỏ nhất (The minimum spanning tree problem). Nội dung chính gồm có: Cây và các tính chất cơ bản của cây, cây khung của đồ thị, xây dựng tập các chu trình cơ bản của đồ thị, bài toán cây khung nhỏ nhất.

   60 p ntt 30/09/2019 11 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 5 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bài toán đường đi ngắn nhất. Thông qua chương này người học có thể hiểu được: Bài toán đường đi ngắn nhất (ĐĐNN); tính chất của ĐĐNN, giảm cận trên; thuật toán Bellman-Ford; thuật toán Dijkstra; đường đi ngắn nhất trong đồ thị không có chu trình; thuật toán Floyd-Warshal.

   78 p ntt 30/09/2019 12 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 - Bài toán luồng cực đại (Maximum flow problem). Những nội dung chủ yếu được trình bày trong chương này gồm có: Bài toán luồng cực đại trong mạng; lát cắt, đường tăng luồng; định lý về luồng cực đại và lát cắt hẹp nhất; thuật toán Ford-Fulkerson; thuật toán Edmond-Karp; các ứng dụng.

   83 p ntt 30/09/2019 9 0

 • Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 (tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Bài giảng Toán rời rạc (Phần II: Lý thuyết đồ thị): Chương 6 (tt) - Nguyễn Đức Nghĩa

  Chương này trình bày một số ứng dụng của bài toán luồng cực đại như: Bài toán với nhiều điểm phát và điểm thu, bài toán với hạn chế thông qua ở nút, bài toán cặp ghép cực đại trong đồ thị hai phía, độ tin cậy của mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p ntt 30/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số