• Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 3 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Chương 3 của bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) cung cấp những kiến thức về máy suy diễn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hệ thống sản xuất Post, thuật toán Markov và thuật toán mạng lưới, nguyên lý hoạt động của các máy suy diễn, một số phương pháp suy diễn thông dụng. Mời tham khảo.

   70 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System): Chương 4 - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Bài giảng Hệ chuyên gia (Expert System) chương 4 trình bày về sự phát triển các hệ chuyên gia. Nội dung chính trong chương này gồm có: Tiến trình phát triển một dự án hệ chuyên gia, tiếp nhận tri thức hệ chuyên gia, bộ sinh của hệ chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Giới thiệu môn học - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Giới thiệu môn học - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý hoạt động Unix-Linux, cách thức hoạt động một số thành phần chức năng chính, kỹ năng làm việc và khai thác Unix-Linux. Thông qua bài giảng này người học có thể biết cách làm việc và khai thác các tính năng của Unix-Linux, biết cách vận dụng vào các ứng dụng riêng,... Mời các bạn...

   5 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 1 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 1 - Đặng Thu Hiền

  Chương 1 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux giới thiệu chung về hệ điều hành Unix-Linux. Trong chương này sẽ giúp người học tìm hiểu về: Hệ điều hành tập trung, hệ điều hành đa người dùng, lịch sử hệ điều hành Unix, Linux trên thế giới và tại Việt Nam,...và một số nội dung liên quan khác.

   20 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 2 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 2 - Đặng Thu Hiền

  Chương 2 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux trình bày về các thao tác với hệ thống. Thông qua chương này người học có thể biết được quá trình khởi động Linux, các thủ tục đăng nhập, thông báo đăng nhập, tắt máy và khởi động lại máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 3 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 3 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 3 giới thiệu về hệ thống file trong hệ điều hành Unix-Linux. Chương này sẽ giúp người học hiểu được một số khái niệm cơ bản trong hệ điều hành, biết về tên file/thư mục, các ký hiệu chỉ nhóm file,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 4 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 4 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 4 trình bày về quản trị tiến trình. Trong chương này, ngoài các khái niệm cơ bản người học sẽ tìm hiểu về phân cấp trong Linux, điều khiển tiến trình, trạng thái tiến trình, trạng thái tiến trình với người dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 5 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 5 - Đặng Thu Hiền

  Hệ điều hành đa người dùng cần phân biệt người dùng khác nhau, mọi truy cập hệ thống Linux đều thông qua tài khoản người dùng. Trong chương 5 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách quản lý tài khoản người dùng trong hệ điều hành Unix-Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 6 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 6 - Đặng Thu Hiền

  Chương 6 trình bày các nội dung liên quan đến quản lý thiết bị ngoại vi và các lệnh truyền thông như: Kết nối một thiết bị lưu trữ, kết nối một thiết bị lưu trữ, hủy bỏ gắn kết một thiết bị lưu trữ, xem dung lựơng đĩa đã sử dụng,...và một số nội dung khác.

   10 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 7 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux: Chương 7 - Đặng Thu Hiền

  Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 7 giới thiệu về lập trình shell trong hệ điều hành. Thông qua chương này, người học có thể biết được chương trình shell là gì, các loại shell, các ký hiệu đặc biệt trong shell, cách sử dụng biến trong shell,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 Kiểu cấu trúc cây do Th.S Thiều Quang Trung biên soạn có nội dung chính được trình bày như: Khái niệm cấu trúc cây - tree, đặc điểm cấu trúc cây, định nghĩa kiểu cấu trúc cây, các thao tác trên cấu trúc cây.

   48 p ntt 27/02/2020 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Thiều Quang Trung

  Nội dung cụ thể của Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 gồm có: Giới thiệu đề cương môn học, các khái niệm cơ bản, giải thuật, biểu diễn và độ phức tạp, vai trò của cấu trúc dữ liệu, các tiêu chuẩn của giải thuật và cấu 5 trúc dữ liệu.

   44 p ntt 27/02/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số