• Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Các khái niệm

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 1: Các khái niệm

  Công nghệ chế tạo máy là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nhất định trong điều kiện quy mô sản xuất cụ thể.

   6 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 2: Chất lượng bề mặt

  Chương này chúng ta nghiên cứu các yếu tố đặc trưng của chất lượng bề mặt, ảnh hưởng của chất lượng bề mặt tới khả n ăng làm việc của chi tiết máy, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và các phương pháp đảm bảo chất lượng bề mặt trong quá trình chế tạo chi tiết máy.

   19 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 3: Độ chính xác gia công

  Nội dung chương 3 gồm có: Khái niệm và định nghĩa, các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy, các nguyên nhân gây ra sai số gia công, các phương pháp xác định độ chính xác gia công, điều chỉnh máy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 4: Chuẩn và cách chọn chuẩn

  Chuẩn là tập hợp của những bề mặt, đường hoặc điểm của một chi tiết mà căn cứ vào đó người ta xác định vị trí của các bề mặt, đường hoặc điểm khác của bản thân chi tiết đó hoặc của chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 4 để biết thêm chi tiết.

   18 p ntt 18/11/2019 9 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Chọn phôi hợp lý không những đảm bảo tốt những tính năng kỹ thuật của chi tiết mà còn có ảnh hưởng tốt đến năng suất và giá thành sản phẩm. Gia công chuẩn bị phôi là những nguyên công chuẩn bị phôi chi quá trình gia công cơ, bao gồm làm sạch, nắn thẳng phôi, gia công phá, gia công lỗ tâm. Chương này trang bị cho người học những kiến thức về...

   10 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Gia công bằng biến dạng dẻo

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Gia công bằng biến dạng dẻo

  Chương 8 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản tạo phôi bằng phương pháp biến dạng dẻo, giúp người học hiểu được đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của việc tạo phôi bằng phương pháp biến dạng dẻo.

   10 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Hàn và cắt kim loại

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Hàn và cắt kim loại

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Hàn và cắt kim loại. Chương này trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Hàn kim loại, cắt kim loại, quá trình luyện kim khi hàn nóng chảy, hàn hồ quang tay, khuyết tật mối hàn và các phương pháp kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

   12 p ntt 18/11/2019 8 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Chọn phôi hợp lý không những đảm bảo tốt những tính năng kỹ thuật của chi tiết mà còn có ảnh hưởng tốt đến năng suất và giá thành sản phẩm. Gia công chuẩn bị phôi là những nguyên công chuẩn bị phôi chi quá trình gia công cơ, bao gồm làm sạch, nắn thẳng phôi, gia công phá, gia công lỗ tâm. Chương này trang bị cho người học kiến thức cơ bản...

   10 p ntt 18/11/2019 10 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Chương 11 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công mặt phẳng, nắm chắc các khái niệm và các chỉ tiêu chất lượng của mặt phẳng, các yêu cầu cơ bản khi gia công mặt phẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 18/11/2019 4 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ

  Chương này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật gia công mặt trụ, các phương pháp gia công mặt trụ, kiểm tra trụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 18/11/2019 4 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Quy trình gia công cơ khí bằng phương pháp tiện là một trong nhiều hình thức gia công kỹ thuật cơ khí, được áp dụng để thực hiện công đoạn chế tạo ra những chi tiết phục vụ cho quá trình lắp ráp máy móc trong ngành cơ khí. Chương này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về gia công định hình và các phương pháp gia công bằng tiện và phay.

   13 p ntt 18/11/2019 4 0

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Chương này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về phương pháp gia công thân máy, hộp máy. Giúp người học nắm vững yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm hộp máy, qua đó chọn được các phương pháp gia công hộp máy thích hợp.

   9 p ntt 18/11/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số