• Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương: Ứng dụng mẫu

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương: Ứng dụng mẫu

  Những nguời thiết kế chuyên nghiệp cũng như những ai ham thích AutoCAD đều dùng giao diện ActiveX® và VBA để tạo ra những ứng dụng linh động và mạnh mẽ. Để minh họa chỉ một vài trong số các khả năng mạnh mẽ của giao diện lập trình này, phần dưới đây sẽ đề cập công việc của những người sử dụng AutoCAD trên khắp thế giới. Rất nhiều trong...

   21 p ntt 28/10/2019 5 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về ActiveX Automation

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về ActiveX Automation

  Chương này trình bày những nội dung cơ bản như: Tìm hiểu mô hình đối tượng trong AutoCAD, truy xuất cây phân cấp đối tượng, làm việc với tập đối tượng, tìm hiểu phương thức và thuộc tính, tìm hiểu đối tượng gốc, thư viện kiểu, gọi lại thực thể đầu tiên trong CSDL, sử dụng variant trong phương thức và thuộc tính, sử dụng các ngôn ngữ...

   16 p ntt 28/10/2019 8 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Mở đầu

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Mở đầu

  Chương này trình bày các khái niệm nhằm làm rõ các đối tượng AutoCAD thông qua giao diện ActiveX và lập trình trên các đối tượng đó thông qua môi trường phát triển ứng dụng Visual Basic for Application (VBA). Ngoài ra, chương này còn có phần giới thiệu về các loại tài liệu và mã ví dụ dùng trong AutoCAD ActiveX và VBA.

   7 p ntt 28/10/2019 3 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 1: Làm quen với VBA

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 1: Làm quen với VBA

  Chương này sẽ giới thiệu về dự án AutoCAD VBA và môi trường phát triển VBA (VBA IDE). Nhìn chung các môi trường phát triển VBA đều tương tự nhau, nhưng AutoCAD VBA IDE có một số đặc tính riêng. Ngoài ra, AutoCAD cũng có một số lệnh dùng để nạp, thực thi dự án, mở dự án trong VBA IDE. Chương này sẽ giới thiệu chung về dự án VBA, lệnh VBA và VBA IDE.

   18 p ntt 28/10/2019 7 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh thực thể AutoCAD

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh thực thể AutoCAD

  Ta có thể tạo rất nhiều đối tượng khác nhau, từ những đối tượng đơn giản như đường thẳng và đường tròn đến những đối tượng phức tạp hơn như đường cong, elip và vùng tô mẫu. Nhìn chung, ta có thể thêm các đối tượng vào không gian mô hình sử dụng phương thức Add. Ngoài ra, ta cũng có thể thêm các đối tượng trong không gian in hay trong...

   63 p ntt 28/10/2019 5 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 3: Điều khiển môi trường AutoCAD

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 3: Điều khiển môi trường AutoCAD

  Chương này trình bày những vấn đề cơ bản cần biết để xây dựng một ứng dụng trong AutoCAD cũng như sẽ giải thích rõ cách thức điều khiển môi trường AutoCAD và cách làm việc hiệu quả trong môi trường này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ntt 28/10/2019 5 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 5: Kích thước và dung sai

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 5: Kích thước và dung sai

  Chương 5 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về kích thước, tạo kích thước, hiệu chỉnh kích thước, kiểu kích thước, kích thước trong không gian mô hình và không gian in, tạo đường dẫn và chú thích, tạo dung sai hình học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ntt 28/10/2019 4 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6: Tùy biến thanh công cụ và trình đơn

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 6: Tùy biến thanh công cụ và trình đơn

  Nội dung trình bày trong chương 6 gồm có: Tìm hiểu tập đối tượng menubar và menugroups, tải các nhóm trình đơn, thay đổi thanh trình đơn, tạo và hiệu chỉnh trình đơn kéo xuống và trình đơn tắt, tạo và hiệu chỉnh thanh công cụ, tạo macro, tạo dòng trạng thái trợ giúp cho các mục trong trình đơn và nút trên thanh công cụ, thêm mục vào trình đơn tắt....

   27 p ntt 28/10/2019 7 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 7: Làm việc với các sự kiện

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 7: Làm việc với các sự kiện

  Chương 7 sẽ trình bày những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm về các sự kiện trong AutoCAD, chỉ dẫn xây dựng bộ xử lý sự kiện, xử lý sự kiện ở mức ứng dụng, xử lý sự kiện ở mức bản vẽ, xử lý sự kiện ở mức đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 28/10/2019 6 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 8: Làm việc trong không gian ba chiều

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 8: Làm việc trong không gian ba chiều

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 8: Làm việc trong không gian ba chiều. Chương này sẽ trình bày những nội dung chủ yếu sau: Xác định toạ độ ba chiều, định nghĩa hệ toạ độ người dùng, chuyển trục toạ độ, tạo đối tượng ba chiều, hiệu chỉnh trong không gian ba chiều, hiệu chỉnh vật thể khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 28/10/2019 6 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 9: Tạo bố cục và in ấn

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 9: Tạo bố cục và in ấn

  Sau khi đã tạo bản vẽ trong AutoCAD, thông thường ta sẽ in bản vẽ ra giấy. Một bản vẽ in ra có thể chứa một ảnh đơn của bản vẽ hoặc là sự kết hợp, sắp xếp của nhiều ảnh khác nhau. Trong không gian in, ta có thể tạo nhiều cửa sổ gọi là các khung nhìn nổi, để hiển thị các ảnh khác nhau của bản vẽ. Tùy theo nhu cầu mà ta có thể in một...

   14 p ntt 28/10/2019 4 0

 • Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 10: Kỹ thuật vẽ nâng cao và tổ chức bản vẽ

  Phát triển AutoCAD bằng ActiveX & VBA - Chương 10: Kỹ thuật vẽ nâng cao và tổ chức bản vẽ

  Khi có nhiều kinh nghiệm với AutoCAD, có thể sử dụng các hỗ trợ nâng cao của chương trình để tăng cường khả năng của các ứng dụng. Bản vẽ tạo ra có thể chứa: ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, ảnh đồ hoạ cũng như các ảnh do máy tính tạo ra. Bên cạnh đó AutoCAD cũng cung cấp một số tính năng trợ giúp tổ chức dữ liệu, cho phép bổ sung thêm thông...

   28 p ntt 28/10/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số