Sổ tay hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế: Phần 1

Tài liệu Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế. Đến với phần 1 tài liệu các bạn sẽ được tìm hiểu về nước thải y tế và công nghệ xử lý nước thải y tế tại Việt Nam; hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý nước thải y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.