• Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 5 - Kế toán nợ phải trả (Liabilities). Nội dung chính trong chương này gồm: Những vấn đề chung, Kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi, kế toán quỹ phát triển khoa học và công nghệ, kế toán quỹ bình ổn giá, kế toán chi phí phải trả,...

   40 p ntt 21/12/2016 252 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Bài này cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; giúp người học nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ ñó rút ra vấn ñề về ñầu tư và phương pháp quản lý chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 22/07/2016 252 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 9 - Trần Huỳnh Kim Thoa

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 9 - Trần Huỳnh Kim Thoa

  Chương 9 cung cấp cho người học những hiểu biết về quyết định thuê hay mua. Chương này trình bày những nội dung chính như: Thuê hoạt động, thuê tài chính, những lợi ích của thuê tài sản, tác động đến báo cáo tài chính, phân tích quyết định thuê hay mua tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 22/07/2016 250 1

 • Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

  Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về kinh doanh ngân hàng; huy động tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán; những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng; hoạt động đầu tư và các; dịch vụ tài chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng môn học Tín dụng ngân hàng 1".

   154 p ntt 20/11/2015 249 5

 • Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 4 Rủi ro hoạt động ngoại bảng thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: khái niệm các hoạt động ngoại bảng, các hoạt động OBS chủ yếu, lợi suất và rủi ro của hoạt động OBS, các hợp đồng công cụ phái sinh.

   31 p ntt 30/04/2017 249 1

 • Bài giảng Tài chính công – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Tài chính công – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Tài chính công do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính công, ngân sách nhà nước, quỹ tài chính khác của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p ntt 20/04/2016 248 3

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - Học viện Tài chính

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2 trình bày về giá trị thời gian của tiền. Các nội dung chính trong chương này gồm: Lãi suất, lãi đơn và lãi kép; dòng tiền (chuỗi tiền tệ); giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số trường hợp ứng dụng giá trị thời gian của tiền; mô hình dòng tiền chiết khấu. Mời các bạn cùng...

   31 p ntt 30/05/2017 248 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Thời giá tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4 trình bày về thời giá tiền tệ với các nội dung cụ thể sau: Chuỗi thời gian, khoản tiền đơn, chuỗi tiền tệ cố định, dòng tiền không đều, các kỳ gộp lãi khác ghép năm, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ntt 30/10/2017 247 1

 • Bài giảng môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Bài giảng môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Bài giảng môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày kết cấu nội dung gồm 10 chương: Chương 1 Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại, chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn, chương 3 Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng, chương 4 Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, chương 5 Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp, chương 6 Xếp...

   175 p ntt 14/11/2014 246 12

 • Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 6 Quản trị thanh khoản và nợ thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: động lực nắm giữ tài sản thanh khoản; các loại tài sản thanh khoản và nợ, các đánh đổi lợi suất-rủi ro; quản trị nợ và rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng, các...

   39 p ntt 30/04/2017 245 1

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 2

  Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư: Phần 2

  Đứng trước vai trò quan trọng của dự án đối với các công cuộc đầu tư, giáo trình Lập dự án đầu tư được xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị dự án đầu tư, Marketing, Luật đầu tư,... nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về lập dự án đầu tư phục vụ cho chương trình đào tạo sinh viên từ...

   60 p ntt 15/12/2015 243 5

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 4 - ThS. Hà Văn Hiệp

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 4 - ThS. Hà Văn Hiệp

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 4: Phân tích phương án đầu tư theo suất sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm suất thu lợi, suất thu lợi nội tại, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của suất thu lợi nội tại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p ntt 30/05/2017 242 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số