• Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 1

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 1 có nội dung trình bày một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế giữa các quốc gia, một số nguyên tắc cơ bản của Luật Thương mại quốc tế, các thiết chế cơ bản điều chỉnh thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   204 p ntt 27/07/2020 24 2

 • Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2

  Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Thương mại quốc tế (Tái bản năm 2017): Phần 2 có nội dung trình bày về Luật Thương mại quốc tế giữa các thương nhân, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về thanh toán đối với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, pháp luật về vận tải quốc tế, pháp luật về bảo hiểm hàng hóa bằng vận tải đường...

   236 p ntt 27/07/2020 24 2

 • Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing

  Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing

  Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p ntt 25/07/2020 26 3

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ThS. Văn Như Bích, ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ThS. Văn Như Bích, ThS. Võ Hoàng Khang

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan phân tích thiết kế một HTTT, phân tích một nhu cầu ứng dụng tin học, phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu của một hệ thống HTTT - thiết kế mô hình dữ liệu quan niệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p ntt 25/07/2020 27 1

 • Bài giảng Marketing dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ

  Bài giảng Marketing dịch vụ có cấu trúc gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về marketing dịch vụ, hành vi khách hàng marketing dịch vụ, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, cân bằng cung cầu về dịch vụ của doanh nghiệp và quản lý hiệu suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   100 p ntt 25/07/2020 25 1

 • Bài giảng Marketing căn bản

  Bài giảng Marketing căn bản

  Bài giảng Marketing căn bản gồm 10 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi khách hàng, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p ntt 25/07/2020 35 1

 • Ebook Kinh tế vĩ mô - Chương 2

  Ebook Kinh tế vĩ mô - Chương 2

  Phần 2 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy, chi tiêu liên bang, thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia giá năng lượng; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p ntt 25/06/2020 34 1

 • Ebook Kinh tế vĩ mô - Chương 1

  Ebook Kinh tế vĩ mô - Chương 1

  Phần 1 cuốn "Những chủ đề kinh tế học hiện đại: Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi suất và giá trị hiện tại, tổng cầu và tổng cung, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p ntt 25/06/2020 37 1

 • Ebook Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua: Phần 2

  Ebook Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua: Phần 2

  Các tình huống và ví dụ trình bày trong cuốn sách sẽ là những thực tế sống động mà chuyên viên khách hàng gặp phải hàng ngày. Cuốn sách được trình bày theo logic của một quy trình bán hàng, tứ lúc lập kế hoạch cho đế tiếp thị, trình bày, xử lý, chốt bán hàng và chăm sóc sau bán... Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p ntt 25/06/2020 29 1

 • Ebook Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua: Phần 1

  Ebook Đừng cố gắng bán, hãy giúp khách hàng mua: Phần 1

  Bạn muốn cải thiện hiệu quả và gia tăng suất bán hàng? Muốn đạt doanh số gấp đôi trong vòng 3 tháng tới? Hãy thực hành những kỹ năng và phương pháp được thảo luận trong cuốn sách này! Đây là tập hợp những kinh nghiệm bán các sản phẩm dịch vụ mảng ngân hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   150 p ntt 25/06/2020 30 1

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhận thực đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý, quá trình phát triển của lý luận quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p ntt 25/06/2020 32 2

 • Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Vai trò con người trong quản lý doanh nghiệp" cung cấp cho người học một số kiến thức: Nhân tố có người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, phong cách quản lý của một số công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p ntt 25/06/2020 31 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số