• Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.4) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.4) - Hồ Trung Mỹ

  Chương này giới thiệu về tập lệnh 8051 thông qua các nội dung sau: Các lệnh số học, các lệnh luận lý, các lệnh chuyển dữ liệu, các lệnh với biến Boole, các lệnh rẽ nhánh chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.5) giới thiệu về timer (Mạch định thời). Chương này trình bày một số nội dung như: Timer trong 8051, các thanh ghi timer, các SFR của timer, thanh ghi điều khiển timer (TCON), thanh ghi chế độ timer,... Và một số nội dung khác. Mời tham khảm.

   18 p ntt 25/12/2019 9 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.6) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.6) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý - Chương 3 (3.6) giới thiệu về cổng nối tiếp (Serial Port). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các hoạt động cổng nối tiếp của 8051, truyền dữ liệu nối tiếp, đường truyền điểm đến điểm và đa điểm, cơ bản về các đường truyền,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.7) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 3 (3.7) - Hồ Trung Mỹ

  Ngắt là sự xảy ra một điều kiện-sự kiện làm cho treo tạm thời chương trình trong khi đó điều kiện này được phục vụ bởi một chương trình khác. Trong chương chương 3 (3.7) của bài giảng vi xử lý sẽ giới thiệu về hệ thống ngắt (Interrupt). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p ntt 25/12/2019 9 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 1) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 1) - Hồ Trung Mỹ

  Chương 5 của bài giảng vi xử lý trình bày về quá trình thiết kế hệ vi xử lý. Các nội dung của chương này gồm có: Giải mã địa chỉ, giao tiếp bộ nhớ, giao tiếp với khóa (switch) và bàn phím, giao tiếp bộ hiển thị (Display), giao tiếp A/D-D/A. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 2) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý: Chương 5 (phần 2) - Hồ Trung Mỹ

  Bài giảng vi xử lý - Chương 5 (phần 2) trình bày về giao tiếp bộ hiển thị (Display). Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Giao tiếp với LCD, LCD controller, LCD Operation, LCD Pin Descriptions, Interfacing LCD with 8051,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p ntt 25/12/2019 3 0

 • Bài giảng Điện tử công suất - ThS. Lê Ngọc Tâm

  Bài giảng Điện tử công suất - ThS. Lê Ngọc Tâm

  Bài giảng Điện tử công suất do ThS. Lê Ngọc Tâm biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về các linh kiện bán dẫn; bộ chỉnh lưu; bộ biến đổi điện áp một chiều cùng một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   163 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tinh thể, những khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ bản của vật liệu bán dẫn; phân loại vật liệu bán dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   204 p ntt 27/08/2019 63 2

 • Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Vật liệu bán dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Các bán dẫn nguyên tố, bán dẫn hợp chất AIIIBV, bán dẫn hợp chất AIBVI, các bán dẫn hợp chất vô cơ khác, bán dẫn vô định hình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p ntt 27/08/2019 59 1

 • Bài giảng Cơ khí đường dây - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Cơ khí đường dây - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  (NB) Bài giảng Cơ khí đường dây có trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có kết cấu nội dung gồm 5 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm chung về đường dây trên không, tính toán đường dây trên không, phương trình trạng thái và khoảng cột tới hạn, đường dây trên không trong vận hành

   113 p ntt 27/08/2019 44 1

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung tài liệu gồm có: Phóng điện trong chất khí, hiện tượng phóng điện sét và quá trình truyền sóng trên đường dây tải điện, bảo vệ sét đánh trực tiếp, thiết bị chống sét,...

   105 p ntt 27/08/2019 46 1

 • Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Kỹ thuật đo lường cảm biến có kết cấu nội dung gồm 11 chương, nội dung tài liệu gồm có: Khái niệm về đo lường – các cơ cấu chỉ thị đo lường, đo dòng điện, đo điện áp, đo các thông số mạch điện, đo công suất và điện năng,...

   190 p ntt 27/08/2019 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số