Giáo trình Human Relations Principles and Practices: Phần 2 - Barry L. Reece

Giáo trình Human Relations Principles and Practices: Phần 2 - Barry L. Reece với các nội dung hướng đến nghiên cứu chính như: Attitudes can shape Your Life, Developing a Professional Presence, Valuing Work Force Diversity... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung tài liệu.