Ebook Thực hành nghề điện - Sửa chữa môtơ điện: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thực hành nghề điện - Sửa chữa môtơ điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Môtơ điện, môtơ một pha, môtơ một chiều, môtơ ba pha, dữ liệu trên bảng lý lịch của môtơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.