Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

Phần 2 ebook "Hướng dẫn học Karate" gồm các chương chính: Hệ thống đòn chân, quyền pháp karate, thi đấu và tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.