Ebook Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn - Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú

Cuốn sách "Cẩm nang địa chất tìm kiếm - thăm dò khoáng sản rắn" của hai tác giả Đặng Xuân Phong, Đặng Xuân Phú cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản nhất trong công tác địa chất, thăm dò và tìm kiếm khoáng sản. Cuốn sách có cấu trúc gồm 20 chương và được chia thành 5 phần lớn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.