Ebook Các kỹ thuật và sử dụng thuốc trong sơ sinh học: Phần 1

Ebook "Các kỹ thuật và sử dụng thuốc trong sơ sinh học" có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Chương 1 các kỹ thuật, chương 2 vận chuyển, chương 3 sử dụng thuốc. Phần 1 ebook có nội dung của chương 1 trình bày: Liệu pháp oxy, đặt ống nội khí quản, mở thông khí quản, thông khí nhân tạo, làm căng phế nang liên tục, tháo tràn khí màng phổi, liệu pháp vận động vế hô hấp, sơ đồ điểu trị chung các suy hô hấp do nguyên nhân nội khoa... Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook.