Bài giảng Nội cơ sở 2 - Bài 4: Hội chứng giảm hoạt phó giáp

Bài giảng này giúp người học có thể: Trình bày được nguyên nhân của hội chứng giảm hoạt phó giáp, mô tả được các triệu chứng của cơn tetani điển hình, trình bày các dấu hạ calci máu tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.