• Báo cáo kết quả nghiên cứu: Chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

  Báo cáo kết quả nghiên cứu: Chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

  Vitamin là những chất không sinh năng lượng nhưng không thể thiếu được đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi cơ thể sống. Vitamin có vai trò tạo ra cá coenzin cần thiết trong các phản ứng chuyển hóa khách nhau. Đề tài “Chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao...

   59 p ntt 25/03/2020 100 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11178:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11178:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11178:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri hydro sulfit áp dụng cho natri hydro sulfit được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. TCVN 11178:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   7 p ntt 28/01/2020 66 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10989:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10989:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10989:2015 đưa ra thiết kế chung đối với các tiêu chuẩn để lấy mẫu từ các lô hàng nông sản thực phẩm. Tiêu chuẩn này chỉ đưa ra các nguyên tắc chung để thiết kế các tiêu chuẩn để lấy mẫu.

   31 p ntt 28/01/2020 91 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11179:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri metabisulfit áp dụng cho natri metabisulfit được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. TCVN 11179:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   7 p ntt 28/01/2020 103 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11177:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11177:2015 (xuất bản lần 1)

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11177:2015 áp dụng cho kali sulfit được sử dụng làm phụ gia thực phẩm. TCVN 11177:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   8 p ntt 28/01/2020 95 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7088:2015 hướng dẫn cách thức ghi nhãn về dinh dưỡng cho thực phẩm. Tiêu chuẩn áp dụng để ghi nhãn dinh dưỡng cho tất cả các loại thực phẩm. Đối với thực phẩm dùng cho mục đích ăn kiêng đặc biệt, có thể có thêm các điều khoản quy định cụ thể, chi tiết hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 28/01/2020 100 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9957:2013 về Phụ gia thực phẩm - Chất tạo màu - Caroten tổng hợp do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn áp dụng cho chất tạo màu B-caroten tổng hợp được sử dụng làm phụ gia...

   5 p ntt 28/01/2020 88 1

 • Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006

  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 785:2006 về Tiêu chuẩn rau quả - Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế biến rau quả qui định các điều kiện cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn lao động được áp dụng trong các cơ sở chế biến và kinh doanh các sản phẩm rau quả nhằm kiểm soát tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình...

   8 p ntt 28/01/2020 100 1

 • TCVN 5603-1998: Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

  TCVN 5603-1998: Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm

  TCVN 5603-1998 xem xét cho toàn chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới người tiêu dùng cuối cùng, và đưa ra những điều kiện vệ sinh cần thiết để sản xuất thực phẩm an toàn và phù hợp cho người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này làm cơ sở cho những tiêu chuẩn khác, đặc biệt đối với những quy phạm riêng cho từng ngành . Những quy phạm đặc thù và những...

   29 p ntt 28/01/2020 106 1

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm bao gồm 4 phần: Phần I - Giới thiệu chung, phần II - Mô tả nghề, phần III - Danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề, phần IV - Bộ phiếu Tiêu chuẩn thực hiện. Tiêu chuẩn này được xây dựng cho 5 bậc trình độ kỹ năng nghề với 22 nhiệm vụ, 156 công việc....

   557 p ntt 28/01/2020 98 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7249:2008 - ISO/ASTM 51431:2005

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7249:2008 - ISO/ASTM 51431:2005

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7249:2008 - ISO/ASTM 51431:2005 giới thiệu nội dung về tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia điện tử và tia X (bức xạ hãm) dùng để xử lý thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   22 p ntt 28/01/2020 103 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5164:2008 - EN 14122:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5164:2008 - EN 14122:2003

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5164:2008 qui định phương pháp xác định vitamin B1 trong thực phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Hàm lượng vitamin B1 là khối lượng thiamin tổng số bao gồm các dẫn xuất đã tách phospho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p ntt 28/01/2020 90 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số