• Kỹ thuật đặt câu hỏi

  Kỹ thuật đặt câu hỏi

  Tại sao khách hàng của chúng ta, Hinson Corp, không vui? Bởi vì chúng ta không cung cấp dịch vụ như đã nói. Tại sao chúng ta không đáp ứng được lịch trình cung cấp? Công việc tốn nhiều thời gian chúng ta nghĩ.

   24 p ntt 31/01/2015 159 8

 • Bài giảng kỹ năng làm việc nhóm

  Bài  giảng kỹ năng làm việc nhóm

  Một nhóm người làm việc trong cùng một văn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc. Một nhóm gười làm việc trong cùng một văn phòng hay một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc.

   72 p ntt 31/01/2015 164 12

 • Kỹ năng Giao tiếp và Ứng xử

  Kỹ năng Giao tiếp và Ứng xử

  Các kênh giao tiếp chính thức Nguyên tắc ứng xử Một số cách ứng xử Những điều nên tránh Chia sẻ Nguồn tham khảo .Các kênh giao tiếp chính thức g p Từ cấp trên xuống (d ấ ê ố (downward) d) • Hướng dẫn, quy trình, phản hồi… Báo cáo, đề nghị… Từ cấp dưới lê ( ấ d ới lên (upward) d) • Giữa á đồ Giữ các đồng nghiệp (h i hiệ...

   22 p ntt 31/01/2015 314 8

 • Ebook Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản: Phần 1 - NXB Lao động

  Ebook Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản: Phần 1 - NXB Lao động

  Ebook "Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản" sẽ trình bày ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, sinh học đến số lượng và chất lượng nông sản, cách giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại để đạt hiệu quả cao trong tích lũy hạt giống, chế biến và xuất khẩu. Sau đây là phần 1 của ebook.

   61 p ntt 30/01/2015 142 9

 • Ebook Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản: Phần 2 - NXB Lao động

  Ebook Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản: Phần 2 - NXB Lao động

  Ebook "Phương pháp phòng chống những biến đổi bất lợi trong bảo quản nông sản" sẽ trình bày ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, sinh học đến số lượng và chất lượng nông sản, cách giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại để đạt hiệu quả cao trong tích lũy hạt giống, chế biến và xuất khẩu. Sau đây là phần 2 của ebook.

   69 p ntt 30/01/2015 122 6

 • Ebook Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ: Phần 1 - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ: Phần 1 - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook "Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức và thông tin chủ yếu về các loài sâu bệnh gây hại và cách phòng trừ chúng. Sau đây là phần 1 của ebook, mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p ntt 30/01/2015 101 6

 • Ebook Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ: Phần 2 - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ: Phần 2 - GS.TS. Đường Hồng Dật

  Ebook "Sâu bệnh hại ngô cây lương thực trồng cạn & biện pháp phòng trừ" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức và thông tin chủ yếu về các loài sâu bệnh gây hại và cách phòng trừ chúng. Sau đây là phần 2 của ebook, mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ntt 30/01/2015 111 5

 • Ebook Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook "Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao" được biên soạn với mong muốn góp phần đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất cà phê chè ở nước ta. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

   52 p ntt 30/01/2015 78 4

 • Ebook Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook "Kỹ thuật phát triển cà phê chè đạt hiệu quả kinh tế cao" được biên soạn với mong muốn góp phần đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất cà phê chè ở nước ta. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook để nắm nội dung kiến thức cần thiết.

   291 p ntt 30/01/2015 115 4

 • Giáo trình Cây ăn trái: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình Cây ăn trái: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình "Cây ăn trái" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cây cam quýt (citrus spp.), chương 3 cây khóm (ananas comosus), chương 4 cây chuối (musa spp.). Sau đây mời các bạn cùng tham khảo giáo trình "Cây ăn trái: Phần 1".

   73 p ntt 30/01/2015 751 4

 • Giáo trình Cây ăn trái: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình Cây ăn trái: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình "Cây ăn trái" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cây cam quýt (citrus spp.), chương 3 cây khóm (ananas comosus), chương 4 cây chuối (musa spp.). Sau đây mời các bạn cùng tham khảo giáo trình "Cây ăn trái: Phần 2".

   69 p ntt 30/01/2015 147 4

 • Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 trình bày các nội dung sau: khái niệm chung về bệnh học, sinh thái bệnh cây, phòng trừ bệnh cây, bệnh cây do môi trường, nấm gây bệnh cây, vi khuẩn gây bệnh cây.

   104 p ntt 30/01/2015 128 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số