• Giáo trình Công nghệ gia công kim loại: Phần 2 - ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ gia công kim loại: Phần 2 - ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Công nghệ gia công kim loại do ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên) gồm nội dung chương 4 đến chương 13. Nội dung phần này trình bày cơ sở lý thuyết và các phương pháp gia công cắt gọt kim loại.

   144 p ntt 23/12/2014 64 4

 • Giáo trình Công nghệ gia công kim loại: Phần 1 - ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ gia công kim loại: Phần 1 - ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ gia công kim loại do ThS. Phạm Đình Sùng (chủ biên) gồm 13 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm 3 chương đầu tài liệu, trình bày về các phương pháp gia công phôi. Mời bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   69 p ntt 23/12/2014 81 4

 • Giáo trình Cơ sở thiết kế máy: Phần 2 - KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở thiết kế máy: Phần 2 - KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên)

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 Giáo trình Cơ sở thiết kế máy do KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên) biên soạn gồm nội dung chương 3 và chương 4 của giáo trình. Nội dung phần này trình này về truyền động cơ khí, liên kết trong máy.

   101 p ntt 23/12/2014 86 4

 • Giáo trình Cơ sở thiết kế máy: Phần 1 - KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở thiết kế máy: Phần 1 - KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở thiết kế máy do KS. Nguyễn Trường Lâm (chủ biên) biên soạn gồm 4 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu, trình bày cơ sở thiết kế máy, các chi tiết máy ghép.

   72 p ntt 23/12/2014 83 5

 • Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

  Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

  Phần 2 Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay do PGS.TS. Vũ Hoài Ân biên soạn gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của tài liệu. Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi kiếm tra kiến thức giúp sinh viên tự rèn luyện, thực hành các kiến thức được học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   133 p ntt 23/12/2014 66 6

 • Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

  Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Hoài Ân

  Giáo trình Kỹ sở kỹ thuật CNC Tiện & Phay do PGS.TS. Vũ Hoài Ân biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về được hệ thống hóa, được trình bày rõ ràng và mạch lạc về kỹ thuật gia công điều khiển số CNC trên máy tiện và máy phay CNC. Giáo trình gồm 5 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu giáo trình.

   113 p ntt 23/12/2014 51 4

 • Ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 2 - Trương Ngọc Liên

  Ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 2 - Trương Ngọc Liên

  Phần 2 ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại của tác giả Trương Ngọc Liên gồm nội dung chương 4 đến chương 8 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về ăn mòn điện hóa trong các môi trường khác nhau, bảo vệ kim loại, tính chất ăn mòn kim loại của vật liệu kim loại và hợp kim, ăn mòn hóa học, các phương pháp thử nghiệm và nghiên cứu về ăn mòn.

   129 p ntt 23/12/2014 140 6

 • Ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 1 - Trương Ngọc Liên

  Ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 1 - Trương Ngọc Liên

  Ebook Ăn mòn và bảo vệ kim loại của tác giả Trương Ngọc Liên gồm 8 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, trình bày những khái niệm chung về ăn mòn và bảo vệ kim loại, động học quá trình ăn mòn điện hóa, các dạng ăn mòn kim loại.

   129 p ntt 23/12/2014 74 6

 • Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Liêm Chính (chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng: Phần 2 - PGS.TS. Vũ Liêm Chính (chủ biên)

  Ebook Cơ sở thiết kế máy xây dựng do Vũ Liêm Chính (chủ biên) biên soạn gồm 10 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 4 đến chương 10 của tài liệu. Đây là giáo trình học tập dàn cho sinh viên ngành Máy xây dựng và Cơ giới hóa thi công, đồng thời là tài liệu tham khảo cho các ngành liên quan.

   200 p ntt 23/12/2014 64 4

 • Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Liêm Chính (chủ biên)

  Giáo trình Cơ sở thiết kế máy xây dựng: Phần 1 - PGS.TS. Vũ Liêm Chính (chủ biên)

  Ebook Cơ sở thiết kế máy xây dựng do Vũ Liêm Chính (chủ biên) biên soạn gồm 10 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các khái niệm chung, hệ thống dẫn động trong máy xây dựng, các chi tiết và cụm chi tiết có công dụng chung trong máy xây dựng.

   156 p ntt 23/12/2014 93 4

 • Giáo trình Thực tập qua ban nguội: Phần 2 - Vũ Thị Hạnh

  Giáo trình Thực tập qua ban nguội: Phần 2 - Vũ Thị Hạnh

  Tiếp nối các bài học của phần 1, phần 2 Giáo trình Thực tập qua ban nguội của tác giả Vũ Thị Hạnh gồm nội dung bài học 4 đến bài học 7. Nội dung phần này trình bày các nội dung như cưa kim loại, đục kim loại, dũa kim loại, khoan kim loại.

   36 p ntt 23/12/2014 61 4

 • Giáo trình Thực tập qua ban nguội: Phần 1 - Vũ Thị Hạnh

  Giáo trình Thực tập qua ban nguội: Phần 1 - Vũ Thị Hạnh

  Giáo trình Thực tập qua ban nguội của tác giả Vũ Thị Hạnh gồm 7 bài và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 bài học đầu tiên. Nội dung phần này trình bày nội quy an toàn xưởng thực tập, sử dụng dụng cụ đo, vạch dấu.

   25 p ntt 23/12/2014 67 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số