• Bài giảng Quản trị chiến lược: Giới thiệu quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Giới thiệu quản trị chiến lược

  Bài giảng "Quản trị chiến lược: Giới thiệu quản trị chiến lược" cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về chiến lược, các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược, nhà quản trị chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược phát sinh, giá trị hữu quan, viễn cảnh và giá trị cốt lõi của quản trị chiến lược, định...

   113 p ntt 29/09/2015 61 3

 • Bài giảng Phân tích và quyết định đầu tư tài chính (tài liệu giải dạy cao học kinh tế)

  Bài giảng Phân tích và quyết định đầu tư tài chính (tài liệu giải dạy cao học kinh tế)

  Bài giảng "Phân tích và quyết định đầu tư tài chính (tài liệu giải dạy cao học kinh tế)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về phân tích và quyết định đầu tư tài chính, ước lượng ngân lưu của dự án, ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án, lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án, phân tích rủi ro dự...

   75 p ntt 29/09/2015 97 4

 • Bài giảng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

  Bài giảng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Tổ chức thương mại thế giới (WTO) sau đây để hiểu rõ hơn về lịch sử, chức năng, nguyên tắc hoạt động, phạm vi hoạt động, các hiệp đinh,... của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên khối ngành Kinh tế.

   28 p ntt 29/09/2015 127 2

 • Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - ThS. Vũ Thị Lệ Giang

  Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế - ThS. Vũ Thị Lệ Giang

  Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hối đoái, thị trường hối đoái, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures); phương tiện thanh toán quốc tế, hối phiếu (Bill of exchange), Cheque, Thẻ thanh toán (Payment Card); các phương thức thanh toán...

   120 p ntt 29/09/2015 105 3

 • Bài giảng chuyên đề Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng chuyên đề Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng chuyên đề "Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn, đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự. Mời các bạn...

   32 p ntt 29/09/2015 75 3

 • Bài giảng Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản lý chất lượng cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm chất lượng, quản lý chất lượng, mô hình chất lượng, đảm bảo chất lượng, nguyên nhân cần có chất lượng và cải tiến chất lượng, cách tiếp cận chất lượng, nguyên tắc chất lượng, phương pháp chất lượng, chu trình cải tiến chất lượng.

   66 p ntt 29/09/2015 74 7

 • Bài giảng Năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp của Việt Nam - Vũ Thành Tự Anh

  Bài giảng Năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp của Việt Nam - Vũ Thành Tự Anh

  Bài giảng Năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp của Việt Nam do Vũ Thành Tự Anh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm về năng lực cạnh tranh; năng lực cạnh tranh quốc gia; một số vấn đề về năng lực cạnh tranh nổi lên trong năm 2008.

   32 p ntt 29/09/2015 59 4

 • Bài giảng Vào WTO: Trường hợp Trung Quốc - TS. Vương Lôi

  Bài giảng Vào WTO: Trường hợp Trung Quốc - TS. Vương Lôi

  Bài giảng Vào WTO: Trường hợp Trung Quốc bao gồm những nội dung về tiếp cận thị trường; cơ chế thương mại theo WTO; WTO cộng đối với Trung Quốc, tác động của WTO với Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

   21 p ntt 29/09/2015 47 2

 • Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh dành cho lớp CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

  Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh dành cho lớp CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

  Bài giảng Xây dựng chiến lược kinh doanh dành cho lớp CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu khái niệm tổng quát về chiến lược và chiến lược kinh doanh; vai trò quản lý trong quá trình xây dựng chiến lược, phát triển mô hình chiến lược tổng quát; cách xây dựng, kế hoạch thực thi chiến lược đã...

   64 p ntt 29/09/2015 72 2

 • Bài giảng Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các nước đang phát triển – Thách thức và cơ hội

  Bài giảng Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các nước đang phát triển – Thách thức và cơ hội

  Bài giảng Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và các nước đang phát triển – Thách thức và cơ hội bao gồm những nội dung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp – giải quyết giữa tư nhân và giữa các quốc gia với nhau; giải quyết tranh chấp ở WTO.

   19 p ntt 29/09/2015 55 2

 • Ebook Tiếng Anh qua điện thoại: Phần 1 - Andrew Thomas

  Ebook Tiếng Anh qua điện thoại: Phần 1 - Andrew Thomas

  Ebook Tiếng Anh qua điện thoại: Phần 1 gồm có 11 bài với những nội dung nói về các cuộc hội thoại qua điện thoại thông qua những tình huống thông dụng như chuyển máy; điện thoại nhắn tin; gọi lại sau; không có mặt ở công ty; đánh vần tên; gọi nhầm máy;... Mời các bạn tham khảo sách để nâng cao vốn kiến thức về tiếng Anh.

   106 p ntt 29/09/2015 82 14

 • Ebook Tiếng Anh qua điện thoại: Phần 2 - Andrew Thomas

  Ebook Tiếng Anh qua điện thoại: Phần 2 - Andrew Thomas

  Phần 2 của cuốn ebook Tiếng Anh qua điện thoại giúp cho các bạn biết được những mẫu câu thường được sử dụng trong các cuộc giao tiếp qua điện thoại bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài tập luyện tập được đưa ra ở cuối bài sẽ giúp các bạn nắm bắt những kiến thức này một cách tốt hơn.

   93 p ntt 29/09/2015 82 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số